Uvjeti prijave

Glavna izložba  međunarodnog je karaktera i sastoji se od dva dijela – Revije i Teme.

REVIJA (A) je međunarodna selektirana izložba realiziranih radova s područja grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija, a obuhvaća radove realizirane u razdoblju od 2012. godine do zatvaranja natječaja. Autori i skupine autora radove prijavljuju u kategorijama: vizualni identitet, tiskana sredstva promocije/komunikacije, izdavaštvo, ambalaža, signalistika, oglašavanje, specifični segmenti vizualnih komunikacija – samostalno, dizajn za film ili elektroničke medije.

TEMA (B) je međunarodna selektirana problemska izložba na temu “Društvene reprize” i obuhvaća radove koji mogu biti realizirani, koncipirani kao idejna rješenja ili nastali posebno za ovu priliku, a obuhvaća radove realizirane u razdoblju od 2012. godine do zatvaranja natječaja. Radovi mogu biti izvedeni u bilo kojem mediju, a jedini uvjet da na bilo koji način problematiziraju zadanu temu.

Rok prijave radova za oba dijela izložbe je 15. listopada 2016.

Svi radovi prijavljuju se isključivo putem elektroničkih prijavnica za Reviju i Temu.

UPUTE ZA PRIJAVU RADOVA  

A) REVIJA 

Revija je međunarodna selektirana izložba realiziranih radova s područja grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija. Izložba obuhvaća radove realizirane u razdoblju od 2012. godine do zatvaranja natječaja.

Radove prijavljuje isključivo autor ili skupina autora. Svaki autor ili skupina autora ima pravo prijaviti najviše pet radova. Skupinama autora smatraju se dizajnerski timovi, studiji ili agencije. Autori koji djeluju u skupini imaju pravo prijaviti zasebno pet radova ukoliko su stvoreni nezavisno od skupine i nisu potpisani kao rad skupine. Ukoliko autor preda veći broj radova od ograničenja, osoba koja zaprima radove dužna je upozoriti autora i zatražiti da broj radova ograniči na pet. Ukoliko autor to ne učini sam, višak radova nasumičnim će redom ukloniti moderator.

Radovi se prijavljuju putem elektroničke prijavnice  u sljedećim kategorijama:

A1) VIZUALNI IDENTITET
znak, logotip, znak/logotip, osnovna komunikacijska sredstva (memorandum, kuverta, posjetnica), sustavni prikaz vizualnog identiteta (više od 3 aplikacije)

A2) TISKANA SREDSTVA PROMOCIJE/KOMUNIKACIJE
plakati, godišnjaci, profili, deplijani, kalendari, promotivni sustavi (minimalno 3 različita promotivna materijala u cjelini), vrijednosni papiri (novčanice, poštanske marke, obveznice, dionice i sl.)
Radovi se mogu prijaviti pojedinačno ili kao serija.

A3) IZDAVAŠTVO
knjige, novine, časopisi (ovitci ili cjelina)
Radovi se mogu prijaviti pojedinačno ili kao serija.

A4) AMBALAŽA
svi oblici i vrste ambalaže
Radovi se mogu prijaviti pojedinačno ili kao serija (ako se radi o više jedinica ambalaže u seriji / brandu).

A5) SIGNALISTIKA
svi oblici i vrste signalizacije u interijeru ili eksterijeru
Radovi se mogu prijaviti kao pojedinačno rješenje ili sustav.

A6) OGLAŠAVANJE
tiskovine (novine, revije), plakati (POS, citylight, megaboard, billboard), televizijski i internetski oglasi
Radovi se mogu prijaviti pojedinačno ili kao serija (ako se radi o više oglasa u istom mediju).
Radovi koji obuhvaćaju oglašavanje u najmanje 3 različita medija prijavljuju se kao cjelovita kampanja.

A7) SPECIFIČNI SEGMENTI VIZUALNIH KOMUNIKACIJA – SAMOSTALNO
ilustracija, fotografija, tipografija
Radovi se mogu prijaviti pojedinačno ili kao serija.

A8) DIZAJN ZA FILM ILI ELEKTRONIČKE MEDIJE
televizijska grafika, televizijske i filmske špice, internetske stranice, interaktivne prezentacije
Radovi se mogu prijaviti pojedinačno ili kao serija.

Kotizacija za prijavu radova za Reviju iznosi 300,00 kuna za svaki prijavljeni rad, odnosno 500,00 kn za malu seriju radova (do 3 rada) te 700,00 kuna za veliku seriju (do 5 radova). Uplaćuje se na žiro račun ULUPUH-a kod Privredne banke Zagreb, IBAN: HR6223400091100165353 (SWIFT banke je PBZGHR2X; adresa banke je Radnička cesta 50, 10000 Zagreb). Potvrdu o plaćenoj kotizaciji potrebno je priložiti dokumentaciji o prijavljenim radovima putem elektroničke prijavnice. Povrat uplaćene kotizacije nije moguć. Trošak inozemnog transfera snosi uplatitelj. Radovi se zaprimaju do 15. listopada 2016.

UPUTE ZA PRIPREMU RADOVA

Kategorije A1- A7
Za upload je potrebno pripremiti dokumente u .jpeg formatu, CMYK, razlučivosti 300 dpi, približne veličine A4 (210 x 297 mm) te ih imenovati ime_rada_rednibroj.jpg (npr. plakat_3.jpg). Uz prikaze rada potrebno je priložiti potvrdu o uplaćenoj kotizaciji imenovanu kao ime_rada_potvrda.jpg (npr. plakat_potvrda.jpg). Uz prikaze rada i potvrdu o uplaćenoj kotizaciji, moguće je priložiti i tekstualno objašnjenje u .rtf formatu, do 1000 znakova.

Sve dokumente potrebno je zajedno arhivirati u .zip formatu, imenovati ime_rada.zip (npr. plakat.zip), te uploadati putem elektroničke prijavnice.

Kategorija A8
Za upload je potrebno pripremiti 3 prikaza rada (prema odabiru autora) u .jpeg formatu, CMYK, razlučivosti 300 dpi, približne veličine A4 (210 x 297 mm) te ih imenovati ime_rada_rednibroj.jpg (npr. reklama_2.jpg). Nadalje, u odgovarajuće polje u elektroničkoj prijavnici potrebno je dodati mrežnu poveznicu s realiziranim radom ili radom koji je uploadan na neki internetski kanal (npr. http://vimeo.com/). Uz prikaze rada i url potrebno je priložiti potvrdu o uplaćenoj kotizaciji imenovanu kao ime_rada_potvrda.jpg (npr. reklama_potvrda.jpg). Uz prikaze rada, url i potvrdu o uplaćenoj kotizaciji, moguće je priložiti i tekstualno objašnjenje u .rtf formatu, do 1000 znakova.

Sve dokumente potrebno je zajedno arhivirati u .zip formatu, imenovati ime_rada.zip (npr. reklama.zip), te uploadati putem elektroničke prijavnice.

B) TEMA 

Međunarodna selektirana problemska izložba na temu “Društvene reprize” obuhvaća radove koji mogu biti realizirani, koncipirani kao idejna rješenja ili nastali posebno za ovu priliku u razdoblju od 2012. godine do zatvaranja natječaja. Radovi mogu biti izvedeni u bilo kojem mediju, a jedini uvjet je da na bilo koji način problematiziraju zadanu temu. Radovi se prijavljuju putem elektroničke prijavnice.

O TEMI:

Svatko tko se godinama bavi grafičkim dizajnom vjerojatno će doći do zaključka da je ovo zanimanje po svojoj prirodi cikličko. Grafički stil se pojavljuje postupno i donekle tajanstveno. Prvi val „ranih sljedbenika“ primjećuje stil i počinje ga koristiti. Novi stil ulazi u modu. Njegovi predstavnici pravi su znalci i uživaju u tome što se nalaze par koraka ispred svojih sporijih kolega. U određenom trenutku gotovo svi primjećuju taj stil i on postaje uobičajen. Stvarno uspješan stil odjednom se počinje doimati kao neizbježni izgled svojega vremena, no u toj sveprisutnosti stila već leži zametak njegove silazne putanje. On postaje banalan, preblizak i dosadan. Ovi početni entuzijasti ne žele više proizvoditi dizajn koji je tek običan i među prvima ga odbacuju. Na kraju taj stil svima dosadi, prestaje prenositi poruku i postupno nestaje. Međutim, to ne znači nužno i kraj njegova postojanja. U povoljnom društvenom i kulturnom momentu snažan stil može se iznova otkriti i vratiti, no takav uskrsli stil nikada više neće biti isti kao prvi put jer će biti neizbježno obojen daškom retra, nostalgičnom citatnošću i reprizom nečega životnijega što se zbilo u prošlosti. (…)

Cjeloviti tekst o temi možete pronaći na linku “Društvene reprize

Kotizacija za prijavu radova za Temu iznosi 300,00 kuna za svaki prijavljeni rad, odnosno 500,00 kn za malu seriju radova (do 3 rada) te 700,00 kuna za veliku seriju (do 5 radova). Uplaćuje se na žiro račun ULUPUH-a kod Privredne banke Zagreb, IBAN: HR6223400091100165353 (SWIFT banke je PBZGHR2X; adresa banke je Radnička cesta 50, 10000 Zagreb). Potvrdu o plaćenoj kotizaciji potrebno je priložiti dokumentaciji o prijavljenim radovima putem elektroničke prijavnice. Povrat uplaćene kotizacije nije moguć. Trošak inozemnog transfera snosi uplatitelj. Radovi se zaprimaju do 15. listopada 2016.

UPUTE ZA PRIPREMU RADOVA

Kategorija B “Društvene reprize”
Za upload je potrebno pripremiti dokumente u .jpeg formatu, CMYK, razlučivosti 300 dpi, približne veličine A4 (210 x 297 mm) te ih imenovati ime_rada_rednibroj.jpg (npr. reprize_4.jpg). Uz prikaze rada potrebno je priložiti potvrdu o uplaćenoj kotizaciji imenovanu kao ime_rada_potvrda.jpg (npr. reprize_potvrda.jpg). Uz prikaze rada i potvrdu o uplaćenoj kotizaciji, moguće je priložiti i tekstualno objašnjenje u .rtf formatu, do 1000 znakova.

Sve dokumente potrebno je zajedno arhivirati u .zip formatu, imenovati ime_rada.zip (npr. reprize.zip), te uploadati putem elektroničke prijavnice.

 

SELEKCIJA RADOVA 

Selekciju prijavljenih radova obavit će Selekcijska komisija. Imena članova bit će naknadno objavljena na internetskoj stranici Zgrafa.

Autori radova bit će obaviješteni elektronskom poštom o ishodu natječaja najkasnije do 15. studenog 2016. i u istom će roku popis autora prihvaćenih radova biti objavljen na internetskoj stranici Zgrafa .

 

SLANJE ODABRANIH RADOVA 

Odabrani radovi dostavljaju se najkasnije do 15. prosinca 2016. na sljedeću adresu:

ULUPUH
ZGRAF 12
Preradovićeva 44, 10 000 Zagreb
Hrvatska

Za poštanske pošiljke molimo naznačiti “natječajni rad/bez komercijalne vrijednosti/slobodni domicil”.

UPUTE ZA SLANJE RADOVA

Kategorije A1 – A7
Radovi do veličine B1 dostavljaju se u originalu. Radovi veći od B1 šalju se kao reprodukcije (digitalni tisak) kvalitete probnih otisaka u veličini do B1 (minimalna veličina je A3).

Kategorija A8
Radovi s područja televizije i filma šalju se na DVD-ima, u formatu mp4. Multimedijalne aplikacije i prezentacije šalju se u originalu na DVD-u. Internetske stranice ili dijelovi (banneri) šalju se na DVD-u.

 

NAPOMENA 

  • Autor činom prijave pristaje na uvjete ovog raspisa te moralno i materijalno odgovara za istinitost priloženih podataka.
  • Organizator ima pravo objave i korištenja prijavljenih radova za potrebe Zgrafovih publikacija i oglasa, te u marketinške i promotivne svrhe.
  • Svi odabrani radovi ulaze u konkurenciju za nagrade.
  • Selektirani radovi dostavljaju se u jednom primjerku i ostaju u trajnom vlasništvu zbirke Zgrafa.
  • Organizator ne snosi troškove transporta ni osiguranja radova.

 

 

 

Organizator

Partneri

ico-d fakat

Medijski partneri

designed-rs presscut

Filmski program partneri

25 fps bonobostudio filmaktiv hulahoop