Produžili smo rok za prijavu radova za Eduzgraf!

Objavljeno:
15/11/2016

Produžili smo rok za prijavu radova za izlaganje na Eduzgrafu. Svi zainteresirani studenti preddiplomskih i diplomskih studija grafičkog dizajna, vizualnih komunikacija i srodnih disciplina još stignu prijaviti svoje radove za izlaganje na Zgrafu 12 čija je tema ove godine “Društvene reprize”.

Novi rok za prijavu radova je 9. studenog 2016

Pozivamo sve zainteresirane studente preddiplomskih i diplomskih studija grafičkog dizajna, vizualnih komunikacija i srodnih disciplina, u Hrvatskoj i međunarodno, da prijave svoje radove na natječaj za izlaganje čija je tema ove godine “Društvene reprize”. Izložba studenata bit će predstavljena kao zasebni izložbeni segment uz radove profesionalnih dizajnera/ica prijavljenih na Glavnu izložbu Zgrafa 12 koja se sastoji od Revije i Teme.

Cilj je natječaja poduprijeti i afirmirati mlade dizajnere i sagledati njihove radove komparativno s radovima profesionalnih dizajnera. Prijavljeni radovi bi primarno trebali biti novonastali odgovori koncipirani kao idejna rješenja na temu Zgrafa 12 “Društvene reprize”, no prijaviti se mogu  i već realizirani radovi koji se bave istom problematikom. Radovi mogu biti izvedeni u bilo kojem mediju i odnositi se na specifični segment vizualnih komunikacija (ilustracija, fotografija, tipografija) ili audio-vizualne medije.

Izložba će obuhvaćati radove/projekte nastale i/ili realizirane u razdoblju od 01.01.2013. godine do kraja zatvaranja natječaja. Autori/ice moraju biti studenti u momentu nastanka rada/projektne ideje. Radovi/projekti mogu biti izvedeni samostalno, kolektivno i pod mentorstvom.

Rok za prijavu radova je 09.11.2016.

Svi radovi prijavljuju se isključivo na e-mail adresu: eduzgraf@zgraf.hr.

Moguće je prijaviti do 3 rada/projekta, pojedinačno ili kao seriju (seriju sagledavamo kao jedan rad). Prijave na natječaj su bez kotizacije.

Prošlogodišnje izdanje Zgrafa 11 za središnji je dio Eduzgraf programa predstavilo izložbu “Krenimo od početka/First Things First”. Tada nam je za cilj bilo, sukladno s promjenama u polju oglašavanja, grafičkog dizajna, gospodarstva i kulture, sagledati radove nastale na obrazovnim institucijama kao inkubatorima pristupa i promišljanja o dizajnu u širem smislu. Ovogodišnje izdanje EduZgrafa uključivanjem studenata u Temu cjelokupnog Zgrafa po prvi put radi dodatni iskorak kako bi se jasnije stvorio most između obrazovnog sektora, profesionalne dizajnerske prakse i institucija podrške.

Danas kada su grafički dizajn i vizualne komunikacije neizostavni oblikovatelji naše okoline, edukacijski proces u tom polju nameće se kao jedan od bitnih prostora propitivanja uloga (dizajner-klijent-recipijent) i prioriteta. Vrijednosti i pristup dizajnu koji se stvaraju unutar obrazovnih institucija formiraju generacije dizajnera/ica koji će graditi vizualni jezik i strategije komunikacije u budućnosti. Komunikacijski aspekt nepresušno je polje eksperimenta, no i repriziranje i reinterpretiranje starih vizualnih formi u recentnom kontekstu društvenih normi i vrijednosti. Zgraf u svakom svom izdanju ima tematski okvir kojim se stvara fokus na određenu aktualnu problematiku unutar dizajnerskog polja. U ovom izdanju tema je “Društvene reprize”, koju je u svom tekstu problematizirao gost teoretičar Zgrafa 12 Rick Poynor, a sam tekst inspiracijska je točka za radove na Temu

Selektirani radovi bit će, uz izložbenu prezentaciju u Laubi, uvršteni unutar dvojezičnog kataloga Zgrafa 12., te predstavljeni u sklopu službene internetske stranice www.zgraf.hr.

Selekciju prijavljenih studentskih radova za Temu “Društvene reprize” izvršit će Selekcijska komisija Zgrafa 12 koju sačinjavaju: Damir Bralić, Antonio Dolić,  Miranda Herceg, Mihaela Richter i Ana Tomić.

Nakon odabira radova za izlaganje kojeg će izvršiti Selekcijska komisija, Međunarodni žiri Zgrafa 12 odabrat će najbolji studentski rad/projekt kojemu će dodijeliti posebno priznanje Zgrafa 12.

UPUTE ZA PRIJAVU RADOVA:

Rok za prijavu radova je 09.11.2016.

Svi radovi prijavljuju se isključivo na e-mail adresu: eduzgraf@zgraf.hr.

Moguće je prijaviti do 3 rada/projekta, pojedinačno ili kao seriju (seriju sagledavamo kao jedan rad). Prijave na natječaj su bez kotizacije.

Potrebna dokumentacija

  1. Eduzgraf prijavnica (obrazac s informacijama o radu i autoru/ici/ima).
  2. Vizualni materijali: za slanje zip-a potrebno je pripremiti vizuale u jpeg formatu, CMYK, razlučivosti 300dpi, približne veličine A4 (210x297mm) te ih imenovati: ime_rada_rednibroj.jpg (npr. buducnost_1.jpg). Sve vizuale potrebno je zajedno arhivirati kao zip format, imenovati ime_rada.zip, te uploadati putem Jumbomaila, Senspacea ili WeTransfer-om. Maksimalno pet (5) vizuala jednog rada.
  3. potvrda o studiranju aktualna ili retrogradna (ako trenutno niste student/ica). Prijavu pošaljite u digitalnom obliku (fotografija/scan).

Svi radovi koji nisu do zadanog roka pristigli na e-mail Eduzgrafa, te radovi s nepotpunom dokumentacijom, neće se razmatrati.

Autori radova bit će obaviješteni elektronskom poštom o ishodu natječaja. Popis autora i prihvaćenih radova biti objavljen na službenoj internetskoj stranici www. zgraf.hr.

UPUTE ZA SLANJE RADOVA NAKON SELEKCIJE

Autori/ice se nakon objave rezultata Selekcijske komisije obvezuju dostaviti rad/ove najkasnije do 01.12.2016. Radovi moraju biti dostavljeni u ured  ULUPUH-a do zadanog datuma na sljedeću adresu:

ULUPUH / zgraf 12 / Eduzgraf, Preradovićeva 44, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Za poštanske pošiljke molimo naznačiti “natječajni rad/bez komercijalne vrijednosti/slobodni domicil”.

  • Radovi do veličine B1 dostavljaju se u originalu. Radovi veći od B1 šalju se kao reprodukcije (digitalni tisak) kvalitete probnih otisaka u veličini do B1 (minimalna veličina je A3).
  • Radovi s područja novih medija šalju se na DVD-ima, u formatu mp4. Multimedijalne aplikacije i prezentacije šalju se u originalu na DVD-u. Internetske stranice ili dijelovi (banneri) šalju se na DVD-u.
  • Ukoliko se radi o idejnom rješenju potrebno ga je izvesti u B1 formatu.
  • Sve tiskane radove pošaljite u izvornom tiskanom obliku bez opremanja (bez kaširanja i sl.).

Sva pitanja šaljite na eduzgraf@zgraf.hr.

NAPOMENA:

Organizator neće snositi troškove transporta ni osiguranja radova. Selektirani radovi dostavljaju se u jednom primjerku i ostaju u trajnom vlasništvu zbirke Zgrafa.

Organizator

Partneri

ico-d fakat

Medijski partneri

designed-rs presscut

Filmski program partneri

25 fps bonobostudio filmaktiv hulahoop