Zgraf 12 objavljuje natječaj za izlaganje

Objavljeno:
14/10/2016

Međunarodna manifestacija grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija Zgraf koja se od 1975. godine održava u Zagrebu u organizaciji Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH) objavljuje natječaj za izlaganje na svom 12. izdanju. Tijekom godina Zgraf je okupljao dizajnere, teoretičare i kritičare s namjerom propitivanja temeljnih problema i položaja dizajna u suvremenom društvu kako bi kontinuirano ukazivao na značaj dizajna kao profesije. Svako je izdanje pratila nova tema, novi partneri i nova lokacija. Zgraf 12 ovoga je puta kao temu zadao sintagmu „Društvene reprize“, a njegov novi partner je prvi put Lauba – Kuća za ljude i umjetnost.

Program Zgrafa 12 sastoji se od Revije – međunarodno selektirane izložbe realiziranih radova s područja grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija, Teme – međunarodno selektirane problemske izložbe na temu “Društvene reprize”, Eduzgrafa – kreativne edukacijske platforme namijenjene studentima/icama dizajna i vizualnih komunikacija i dizajnerima/icama na profesionalnim počecima, programa Zgraf Riječi – ciklusa predavanja članova Međunarodnog žirija i drugih stručnjaka s područja dizajna i vizualnih komunikacija te popratnih programa.

Natječaj za izlaganje na Glavnoj izložbi Zgrafa 12, na Reviji i Temi, otvoren je za autore i skupine autora do 15. listopada 2016. Radovi za selekciju prijavljuju se isključivo putem elektroničkih prijavnica.

Revija, međunarodna selektirana izložba realiziranih radova s područja grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija, obuhvaća radove realizirane u razdoblju od 2012. godine do zatvaranja natječaja. Radovi se prijavljuju putem elektroničke prijavnice u kategorijama: vizualni identitet, tiskana sredstva promocije/komunikacije, izdavaštvo, ambalaža, signalistika, oglašavanje, specifični segmenti vizualnih komunikacija – samostalno, dizajn za film ili elektroničke medije.

Tema, međunarodna selektirana problemska izložba na temu “Društvene reprize”, obuhvaća radove koji mogu biti realizirani, koncipirani kao idejna rješenja ili nastali posebno za ovu priliku. Radovi mogu biti izvedeni u bilo kojem mediju, a jedini je uvjet da na bilo koji način problematiziraju zadanu temu. Radovi se prijavljuju putem elektroničke prijavnice.

Radove i za Reviju i za Temu prijavljuje isključivo autor ili skupina autora. Svaki autor ili skupina autora ima pravo prijaviti najviše pet radova. Skupinama autora smatraju se dizajnerski timovi, studiji ili agencije. Autori koji djeluju u skupini imaju pravo prijaviti zasebno pet radova ukoliko su stvoreni nezavisno od skupine i nisu potpisani kao rad skupine. Ukoliko autor preda veći broj radova od ograničenja, osoba koja zaprima radove dužna je upozoriti autora i zatražiti da broj radova ograniči na pet. Ukoliko autor to ne učini sam, višak radova nasumičnim će redom ukloniti moderator. Kotizacija za prijavu radova i za Reviju i za Temu iznosi 300,00 kuna za svaki prijavljeni rad, odnosno 500,00 kn za malu seriju radova (do 3 rada) te 700,00 kuna za veliku seriju (do 5 radova). Radovi za obje izložbe zaprimaju se putem elektroničkih prijavnica do 15. listopada 2016.

Organizator

Partneri

ico-d fakat

Medijski partneri

designed-rs presscut

Filmski program partneri

25 fps bonobostudio filmaktiv hulahoop